Giới Thiệu Tổng Quát

 
THOÁNG NHÌN VỀ HISD
 • Khu học chánh lớn nhất Texas
 • Khu học chánh lớn hàng thứ bẩy trên toàn quốc Hoa Kỳ
 • 283 trường
 • 10 trung tâm ấu nhi
 • 153 trường tiểu học
 • 37 trường trung học I cấp (middle)
 • 40 trường trung học II cấp (high)
 • 43 trường tổng hợp
 • 215,000 học sinh
 • 62.1% học sinh nói tiếng Tây Ban Nha
 • 24.9% học sinh gốc Phi Châu
 • 3.6% học sinh gốc Á Châu
 • 8.2% học sinh da trắng
 • Khoảng 100 ngôn ngữ của các học sinh
 • 75.5% học sinh thuộc gia đình thua kém về kinh tế
CÁC CON SỐ VÀ SỰ KIỆN (2014-2015 - Anh ngữ)
 
CLOSE