•  
   SSmith

   Susan Smith

   

   

    Department: Fine Arts

   

    Room: S142

   

    Email: ssmith25@houstonisd.org

   

    Phone: 281-920-8000  ext. 036333

  Syllabus: 
   
   Art 1 PAP Syllabus
   Drawing 2 PAP and Prep Syllabus
   Drawing 3 PAP and Prep Syllabus
   Drawing 4 Prep  
   AP Drawing Portfolio Syllabus
   
   
   
  Lesson Plans: