Thỏa thuận giữa Nhà trường-Phụ huynh

Mô tả Thỏa thuận giữa Nhà trường và Phụ huynh nêu rõ cách thức phụ huynh, toàn bộ nhân viên nhà trường và học sinh chia sẻ trách nhiệm trong việc cải thiện thành tích học tập của học sinh.

WIsdom HS School-Parent Compact 22-23 Vietnamese.pdf, 412.01 KB; (Last Modified on October 3, 2022)