Important TSIA 2 Information

TSIA Testing Windows

 

 • Fall Semester
  • Seniors: October 11, 2022 – November 18, 2022
  • Dual Credit: October 25, 2021 – November 19, 2022
 • Spring Semester
  • Seniors: Feb. 1, 2023 – May 26, 2023
  • Dual Credit: Jan. 30, 2023 – March 10, 2023; April 10, 2023 – May 26, 2023
 • Summer (late) Testing
  • Seniors: June 12, 2023 – July 7, 2023
  • Dual Credit: June 12, 2023 – July 7, 2023

 

TSIA2