Giới Thiệu Tổng Quát

 •  
  THOÁNG NHÌN VỀ HISD
  • Khu học chánh lớn nhất Texas
  • Khu học chánh lớn hàng thứ bẩy trên toàn quốc Hoa Kỳ
  • 283 trường
  • 10 trung tâm ấu nhi
  • 153 trường tiểu học
  • 37 trường trung học I cấp (middle)
  • 40 trường trung học II cấp (high)
  • 43 trường tổng hợp
  • 215,000 học sinh
  • 62.1% học sinh nói tiếng Tây Ban Nha
  • 24.9% học sinh gốc Phi Châu
  • 3.6% học sinh gốc Á Châu
  • 8.2% học sinh da trắng
  • Khoảng 100 ngôn ngữ của các học sinh
  • 75.5% học sinh thuộc gia đình thua kém về kinh tế
  CÁC CON SỐ VÀ SỰ KIỆN (2014-2015 - Anh ngữ)