• Bellaire High School proudly recognizes 25 National Merit Semi-Finalists.  If you see one of these students please congratulate them on this honor.  The 2014 National Merit Semi-Finalists from Bellaire High school are:
   
   Rihab Fahad  Rachel Lee Daniel Luo Jackson Su Phillip Yuan   
   Emma Foster Hanying Li Aman Narayan Weiyi Wang Laura Zhang
   Patrick Girardet Kangdi LI Alan Perel David Wu Laurence Zhang
   Deedee Han Bowie Lin Colin Shi Cicilyn Xie Mayline Zhong
   Michelle Huang Ridge Liu Rachel Smith Anna Xu Jinchen Zou
       
  Natl merit