• Trở Lại

Parent Course

Ngày Đề tài sắp tới
Thứ Tư, 19 tháng Tám, 2020 Dụng cụ kỹ thuật và nguồn điện toán cho con em
Thứ Tư, 9 tháng Chín, 2020 Làm quen với HUB
Thứ Ba, 15 tháng Chín, 2020 Về niên khóa 2020-2021
Thứ Ba, 20 tháng Mười, 2020 Gia đình tham dự
Thứ Ba, 17 tháng Mười Một, 2020 Công dân kỹ thuật số
Thứ Ba, 19 tháng Giêng, 2021 Chuyển trường
Thứ Ba, 16 tháng Hai, 2021 hỗ trợ ngoài học vấn trong HISD
Thứ Ba, 20 tháng Tư, 2021 Hộ trợ nhu cầu xã hội va cảm xúc của con em
  • Trở Lại